Výstava Antonín Kalina a děti Buchenwaldu

Jaké byly osudy dětí, které Antonín Kalina zachránil během 2. světové války? Přijďte se podívat na výstavu, kterou připravil Jaroslav Anděl spolu se studenty Gymnázia Třebíč a gymnázia Jana Keplera v Praze pod vedením pedagogů Anety Chytkové a Petra Zemánka. 

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 8. února 2024 v 17:00 v Zadní synagoze v Třebíči. Výstava potrvá do 30. června 2024.

 

Když američtí vojáci osvobodili 11. dubna 1945 Buchenwald, objevili tam i kolem 900 dětí, z nichž naprostá většina byli židovští chlapci. Rozhodující podíl na jejich záchraně měl politický vězeň Antonín Kalina, jehož jméno si zaslouží být přinejmenším stejně známé jako jména Oskara Schindlera a Nicholase Wintona. Výstava obsahuje 36 podobizen osvobozených dětí včetně jejich životopisných údajů. Jejich životní příběhy si zaslouží pozornost a obdiv stejně jako Kalinovo hrdinství a rovněž hrdinství jeho spolupracovníků. Odborné pesimistické předpovědi těžkého poškození duševního zdraví se nenaplnily. Velká většina dětí dokázala založit rodinu a žít plnohodnotný život. Někteří z nich vynikli ve svých oborech, dokonce zde najdeme nositele Nobelovy ceny (Elie Wiesel a Imre Kertész).

Záměrem výstavy je rozvíjet kolektivní paměť a historické vědomí, zejména však prezentovat příběhy hrdinství, empatie a morální integrity. Projekt vyrůstá z přesvědčení, že v době rostoucí nesnášenlivosti a polarizace je nezbytné upozorňovat na inspirující příklady morálních hodnot. Chce je podporovat mezi nejmladší generací tím, že jí dá příležitost podílet se na objevování a vyprávění těchto příběhů. Úkolem studentů je provádět výzkum týkající se osudů zachráněných dětí, například zjišťovat životopisné informace. Projekt bude pokračovat na školách a v synagogách – připomínat hrdinské skutky a současně inspirovat návštěvníky k tomu, aby si položili otázku „Jak bych se zachoval v podobní situaci já?“

 

Vstupné na výstavu: 80 Kč/ osoba

Školní skupiny: 40 Kč/ žák

Galerie