Děti Antonína Kaliny

Třebíčský rodák Antonín Kalina zachránil za druhé světové války v koncentračním táboře Buchenwald více než devět set mladých, převážně židovských chlapců. Z mnohých pak vyrostly světově proslulé osobnosti, úspěšné v mnoha oblastech lidského konání. Expozice se věnuje osudům fotografa a historika Naftali Fürsta, spisovatele Imre Kertézse, básníka, spisovatele a dramatika Pavla Kohna, židovského aktivisty Israel Laszlo Lazara, filmaře Alexe Moskovice, fyzika Felixe Weinberga a spisovatele Elieho Wiesela. Zasloužená pozornost je zde věnována i Kalinovu celoživotnímu příteli - lékaři a humanistovi Jindřichu Flusserovi, který se na záchraně chlapců v Buchenwaldu aktivně a významně podílel.