Israel Laszlo Lazar

narozen v roce 1930 / Rumunsko

„Ztratil jsem za války celou rodinu. Rodiče, prarodiče, bratra, tety, strýce. Do Osvětimi nás odjelo dvacet devět. Vrátili jsme se jen tři."

1930

Laszlo Lazar se narodil v roce 1930 v Oradea Mare. V Rumunsku žilo před druhou světovou válkou přibližně 750 tisíc Židů.

1942-1944

Přestože byla země součástí proněmecké aliance, byly zde po roce 1942 postupně zastaveny hromadné deportace do koncentračních táborů. Rodina Lazarova však žila v Transylvánii, která v roce 1940 připadla Maďarsku. Hlavní příčinou masové likvidace Židů se později stalo obsazení tohoto území Německem v roce 1944. V témže roce byla Lazarova rodina deportována do koncentračních táborů Osvětim a Buchenwald.

1944-1945

Po čtyřech dnech v Buchenwaldu, 26. června 1944, byl Laszlo deportován do lágru Rehmsdorf, kde tvrdě pracoval v lignitové továrně. Přežil zde trojí bombardování spojeneckými vojsky a poté byl vrácen zpět do Buchenwaldu. Psal se 6. únor 1945, když se ocitl v Malém táboře, v bloku 59. V rámci záchranné akce Antonína Kaliny a jeho spolupracovníků byl poté přesunut do dětského bloku 66. „V Malém táboře jsme dostávali poloviční příděly jídla. Na bloku nebyly žádné matrace. Byla zima a my měli přitom na sobě letní oblečení. Jedna přikrývka pro pět lidí. Lidé tam umírali, pomalu. To byl Malý tábor.“ Po osvobození Buchenwaldu se patnáctiletý Lazslo vrátil do Oradey. Tady zjistil, že holocaust přežil pouze zlomek původně třicetičlenné rodiny. „Ztratil jsem za války celou rodinu. Rodiče, prarodiče, bratra, tety, strýce. Do Osvětimi nás odjelo dvacet devět. Vrátili jsme se jen tři.“

1946-1951

V letech 1946-51 pracoval v garážích a ve strojírenské továrně. Stejně jako řada dalších mladých osamocených Židů začal uvažovat o vystěhování do Izraele. K tomu došlo 21. ledna 1951. V nové zemi přijal jméno Israel.

1952

V roce 1952 nastoupil v izraelské armádě vojenskou službu jako mechanik, ve stejné funkci sloužil až do roku 1983. Tehdy z armády odešel a poté pracoval až do svého odchodu do důchodu v roce 1995 jako mechanik pro několik různých společností.

1988

V roce 1988 Israel začal pracovat na své autobiografii, což považoval za způsob, jak připomenout členy své rodiny, kteří zahynuli v době holocaustu.

2005-2007

V letech 2005 až 2007 natočil dokument o svém životě. Přednášel o holocaustu ve školách, v muzeích a knihovnách. Spolu s Alexem Moskovicem, Pavlem Kohnem a Naftali Fürstem spolupracoval na vzniku dokumentárního filmu Kinderblock 66: Return to Buchenwald režiséra Stevena Moskovice. Prostřednictvím tohoto snímku vzdal hold svému zachránci Antonínu Kalinovi a podílel se na snaze o jeho ocenění titulem Spravedlivý mezi národy prostřednictvím památníku Yad Vashem.

Současnost

Israel Laszlo Lazar žije v Kiryat Mot zkin v Izraeli.