Felix Jiří Weinberg

narozen v roce 1928 / Ústí nad Labem

„Tehdy přišel pro mě zcela nepochopitelný a náhodný zázrak. To, když se ve dveřích objevil zcela neznámý člověk a hlasitě zakřičel česky: Jsou tady ještě nějací čeští kluci?"

1928

Vysokoškolský profesor a vědec světového významu Felix Jiří Weinberg se narodil 2. dubna 1928 v Ústí nad Labem.

1939

V rukou nacistů se ocitl jako chlapec v roce 1939, když mu bylo pouhých dvanáct let. Felix, který byl vězněn po většinu svého dospívání, přežil pět koncentračních táborů včetně Terezína a Osvětimi.

1945

V roce 1945 málem zahynul během pochodu smrti z Blechhammeru. Weinbergův otec nacistickému běsnění unikl včasným odjezdem do zahraničí, potřebné dokumenty pro zbytek svojí rodiny však už vyřídit nestihl. Za druhé světové války zahynula Felixova matka i jeho bratr. Do koncentračního tábora Buchenwald dorazil Felix Weinberg s evakuačním transportem těžce nemocný a na pokraji sil, do jeho osudu však zasáhl Antonín Kalina. „Tehdy přišel pro mě zcela nepochopitelný a náhodný zázrak. To, když se ve dveřích objevil zcela neznámý člověk a hlasitě zakřičel česky: Jsou tady ještě nějací čeští kluci?“ Na Kalinův příkaz byl Felix přenesen na dětský blok 66, kde vládla přísná kázeň, a kde byly o poznání snesitelnější podmínky než na špinavé ošetřovně. Kalina sehnal potřebné léky a Felix Weinberg se zotavil natolik, aby se dočkal osvobození koncentračního tábora. Na svého zachránce Weinberg nikdy nezapomněl, o mnoho let později o něm napsal: „Byl to radikální komunista. Ale byl to především hluboce slušný, a hlavně čestný člověk. Jak se později ukázalo, zachránil mnoho židovských chlapců, kteří byli do Buchenwaldu přepraveni z různých táborů ve Slezsku.“ Po válce Felix Weinberg, ve svých sedmnácti letech, odešel za svým otcem do Velké Británie. Jeho začátky v nové zemi byly těžké, Weinberg neuměl anglicky a neměl žádné vzdělání, svojí pílí a posedlostí věděním však ztracená léta dohnal. Dokončil základní školu a vystudoval školu střední. Za svůj životní obor si zvolil fyziku.

1951

Absolvoval Imperial College London, kde se v roce 1951 stal výzkumným asistentem, a to na katedře chemického inženýrství a chemické technologie.

1967

V roce 1967 byl jmenován profesorem na Londýnské univerzitě.

1972-1988

Felix Weinberg se zařadil mezi největší světové specialisty v oboru fyziky spalování a hoření látek. Vyvinul nové optické a elektrické metody umožňující studium spalování látek a za svoji bohatou vědeckou kariéru získal řadu prestižních, mezinárodních ocenění. Například v roce 1972 získal stříbrnou a v roce 1980 zlatou medaili Bernarda Lewise a v roce 1988 byl potom Felix Weinberg vyznamenán Rumfordskou medailí královské společnosti, která je udělována nejpřednějším evropským vědcům. Jeho vědecké práci se dostalo všeobecného mezinárodního uznání.

2012

Felix Weinberg zemřel 5. prosince 2012.

2013

Na sklonku svého života se k vlastním tragickým zkušenostem s pobytem v koncentračním táboře vrátil v autobiografické knize Boy 30529: A Memoir. Toto autentické, osobní svědectví o holocaustu vyšlo v roce 2013, krátce po jeho smrti. „Každý, kdo přežil vyhlazovací tábory, musí mít netypický příběh k vyprávění. Typický příběh miliónů obětí těchto táborů skončil smrtí.“