Alex Moskovic

narozen v roce 1931 / Slovensko

„V tom davu jsem potkal otce a bratra Zoltána. Byl jsem šťastný, že nejsem sám. Ten pochod jsem vydržel i díky tomu. Dostali jsme se až do Buchenwaldu, kde otec a Zoltán onemocněli. Nejdříve zemřel bratr a později také otec. Za tři dny osvobodili tábor."

Alex Moskovic přednášel o holocaustu a životě v koncentračním táboře na nejrůznějších školách a univerzitách. Zasadil se o to, aby byl jeho zachránci Antonínu Kalinovi udělen titul Spravedlivý mezi národy.

1931

Alex Moskovic se narodil v roce 1931 ve východní části Slovenska – v Sobrancích. Jako třináctiletého chlapce ho s celou rodinou odvlekli nacisti do užhorodského ghetta a poté do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. Zde byl Alex oddělen od zbytku svojí rodiny. Při setkání s obávaným doktorem Josefem Mengelem mu život za- chránily jeho modré oči, i když to znamenalo podstoupit zvrácené pokusy zločinného lékaře. Přestože byl malý a slabý, skončil v pracovním táboře.

1945

Když se v zimě roku 1945 přiblížila k Osvětimi Sovětská armáda, ocitl se Alex Moskovic spolu s dalšími tisíci vyčerpanými vězni v jednom z neblaze proslulých pochodů smrti. „V tom davu jsem potkal otce a bratra Zoltána. Byl jsem šťastný, že nejsem sám. Ten pochod jsem vydržel i díky tomu. Dostali jsme se až do Buchenwaldu, kde otec a Zoltán onemocněli. Nejdříve zemřel bratr a později také otec. Za tři dny osvobodili tábor američtí vojáci.“ Alex Moskovic měl šťastnější osud, v Buchenwaldu se ocitl na bloku 66, kde byl starším bloku třebíčský komunista Antonín Kalina. Ten obstarával dětem na svém bloku nejenom jídlo, ale díky odvážné manipulaci s dokumenty mladým vězňům pomáhal přežít. Později to byl právě Alex Moskovic, který inicioval vznik filmu Kinderblock 66: Return to Buchenwald dokumentujícího hrdinství jeho zachránce.

2009-2012

Z celé rozvětvené rodiny přežil hrůzy druhé světové války jako jediný, čtyři desítky jeho příbuzných během ho- locaustu zahynuly. Po osvobození se tak mladý Alex Moskovic neměl kam a ke komu vrátit, i proto se v červenci roku 1946 rozhodl emigrovat do Spojených států amerických. Tam se uplatnil v televizním průmyslu, když třicet let pracoval jako editor u společnosti ABC Sports – během svojí kariéry získal desetkrát prestižní ocenění Emmy. Myšlenka natočit dokumentární film o dětském bloku vznikla v roce 2009 v Buchenwaldu, při společné návštěvě koncentračního tábora se synem Stevem. Film byl dokončen v roce 2012 a vlastní realizace důležitého dokumentu trvala déle než dva roky.

Film Kinderblock 66

Film Kinderblock 66: Return to Buchenwald natočil Moskovicův syn Steve – úspěšný producent a režisér, společně s Bradem Rothschildem a Paulem Turlickem. V dokumentu vystupují Alex Moskovic a jeho tři bývalí spoluvězni z dětského bloku: Naftali Ďuro Fürst, Israel Laszlo Lazar a Pavel Kohn. Alex Moskovic až do své smrti přednášel o holocaustu a životě v koncentračním táboře na nejrůznějších školách a univerzitách. Zasadil se o to, aby byl jeho zachránci Antonínu Kalinovi udělen titul Spravedlivý mezi národy.

2019

Alex Moskovic umírá 14. 9. 2019.