Třebíč a odkaz Antonína Kaliny

Antonín Kalina považoval svoji válečnou činnost za samozřejmost a během svého života o ní nehovořil ani se svými nejbližšími. 

O jeho hrdinství věděli desítky let pouze zachránění chlapci a Kalinovi táboroví spolupracovníci. I přes usilovnou snahu jednoho z nich - bývalého buchenwaldského spoluvězně Jindřicha Flussera - se Kalinovi za jeho života nedostalo veřejného uznání. Až v roce 2012, dvaadvacet let po své smrti, byl Antonín Kalina na základě iniciativy několika zachráněných chlapců oceněn izraelským památníkem Yad Vashem titulem Spravedlivý mezi národy. 

Prestižní izraelské ocenění, americký dokumentární film "Kinderblock 66: Return to Buchenwald" natočený Stevem Moskovicem, synem jednoho ze zachráněných chlapců, i objevná práce dokumentaristy Stanislava Motla oslovily celý svět a zasloužený ohlas vzbudily i v Kalinově rodném městě, v Třebíči. 

Třebíč se nyní hrdě hlásí k odkazu skromného hrdiny a od roku 2012, kdy na jeho jméno v knize Stanislava Motla narazila jedna ze zaměstnankyň Městského kulturního střediska, se svojí aktivitou se snaží jeho velký a stále ještě málo známý příběh citlivě připomínat.

2012

Pracovnice turistického informačního centra v Třebíči Lenka Vlachová narazila v knize Stanislava Motla Oběti a jejich vrazi na jméno jistého Antonína Kaliny z Třebíče, který za druhé světové války jako vězeň v koncentračním táboře Buchenwald zachránil životy více jak tisíci židovských dětí z celé Evropy. Stanislav Motl se v knize odkazuje na Jindřicha Flussera, jednoho ze zachráněných, který se o Antonínu Kalinovi zmínil během rozhovoru pro ročenku Terezínské studie a dokumenty. Ve stejném roce se podařilo kontaktovat nejbližší Kalinovy příbuzné v Třebíči.

2013

Příbuzní Antonína Kaliny přijali pozvání na izraelské velvyslanectví v Praze, kde 17. prosince 2013 převzali prestižní ocenění Spravedlivý mezi národy, udělené o rok dříve Antonínu Kalinovi in memoriam. Slavnostní ceremonie se kromě dvou Kalinových synovců Oldřicha Kaliny a Jaromíra Slavíka zúčastnily také tři Kalinovy děti, které díky němu válku přežily, a to Naftali „Ďuro“ Fürst, Pavel Kohn a Alex Moskovic v doprovodu svého syna Stevea, režiséra dokumentárního filmu Kinderblock 66: Návrat do Buchenwaldu.

2014

V únoru 2014 se sešli zástupci města s příbuznými Antonína Kaliny na třebíčské radnici, kde proběhla vzpomínka na zachránce dětí v koncentračním táboře Buchenwald. Slavnostního setkání se zúčastnil také publicista Stanislav Motl, který zde představil svou knihu Děti Antonína Kaliny. V červnu 2014 byl Antonín Kalina in memoriam jmenován Čestným občanem města Třebíče.

2015

V září 2015 byla na budově bývalé židovské školy v třebíčské židovské čtvrti umístěna pamětní deska Antonínu Kalinovi. Slavnostního odhalení se kromě vedení města a široké veřejnosti zúčastnila i Kalinova vnučka Alexandra Bodamer, také rodačka z Třebíče, která od roku 1979 žije ve Spojených státech amerických. Nápis na desce ve třech jazycích (česky, hebrejsky a anglicky) připomíná Kalinův hrdinský čin.

2016

Při slavnostní premiéře byl v rámci třebíčského festivalu Šamajim představen dokumentární film Děti Antonína Kaliny. Premiéry filmu se v pátek 5. srpna zúčastnili kromě scenáristy Stanislava Motla, režiséra Pavla Dražana, zástupců třebíčské radnice a Kraje Vysočina a Kalinových příbuzných také dva ze zachráněných chlapců – Naftali Ďuro Fürst z Izraele a Pavel Kohn žijící v Německu. Z důvodu velkého zájmu ze strany veřejnosti se film promítal i následující den, v sobotu 6. srpna. Oba pánové se při následné besedě podělili s diváky o své vzpomínky na Buchenwald a svého zachránce Antonína Kalinu.

2017

17. února 2017, v den 115. výročí Kalinova narození, byla v blízkosti Zadní synagogy slavnostně otevřena Pamětní síň Antonína Kaliny. Její vznik byl logickým pokračováním aktivit z předchozích let, vedoucích ke zviditelnění Kalinova odkazu. Se životem zachránce dětí v Buchenwaldu seznamuje návštěvníky osm výstavních panelů s textovými dokumenty a fotografiemi, které doplňují předměty denní potřeby vězně a řada ocenění, kterých se Antonínu Kalinovi dostalo až dvě desítky let po jeho smrti.

2019

21. února 2019 byla Pamětní síň Antonína Kaliny rozšířena o část nazvanou Děti Antonína Kaliny. Expozice se věnuje osudům několika vybraných chlapců, kteří se, díky tomu, že přežili, stali v dospělosti výjimečnými osobnostmi a odborníky v mnoha oborech lidské činnosti. Pozornost je věnována i Kalinovu příteli, lékaři Jindřichu Flusserovi, který se na záchraně chlapců aktivně podílel. Nedílnou součástí expozice je Strom života z dílny mistrů a studentů třebíčské Střední průmyslové školy, jehož lístky nesou vytepaná jména Kalinou zachráněných dětí.

2020

Expozice Děti Antonína Kaliny, umístěná v přízemí židovského domu v sousedství Zadní synagogy v Třebíči, získala třetí místo v kategorii kulturní počin roku 2019 v anketě Kraje Vysočina Zlatá jeřabina, ve které má veřejnost možnost hlasovat a ocenit projekty z oblasti kultury a památkové péče.